SAĞLIK

SAĞLIK

Sağlık hizmetlerinde yaşanan şiddet olayları ve sağlık hizmetine erişim sorunları sağlık sistemimizin karşı karşıya olduğu önemli sorunlardandır. Sağlık hizmetlerinin kalitesini ve erişilebilirliğini artırarak vatandaşlarımızın sağlıklı bir yaşam sürdürmelerine destek olabiliriz. 

Beyannamemizin esasında, gördüğümüz sorunlara karşı kendimizce özgün çözüm önerileri ve vaatler yer almaktadır. Sağlık sektörünü ve sağlık çalışanlarının durumunu çok iyi biliyorum. Çocukluk yaşlardan başlayan SSK kuyruklarında ilaç bekleme, doktor muayenesi için önce özel muayene olma ve daha birçok tecrübe, üniversite yıllarımdan itibaren onlarca doktor adayı arkadaş ve şimdilerde yine onlarca doktor ve sağlık çalışanı çevrem sayesinde sizlere somut ve içten olarak sağlık konusundaki yapacaklarımızı yazdım. Bu yazdıklarımızın başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere tüm ilgililere de bir yol göstermesini umar ve bekleriz.

Samsun’da görevi başında yakın zamanlarda öldürülen Dr. Aynur Dağdemir ve Dr. Kamil Furtun’un haberleri halen aklımdadır. Bu vesileyle Samsun, Türkiye ve dünyada sağlıkta şiddete maruz kalan tüm sağlık çalışanlarının haklarını savunmak görevimdir, ödevimdir. Pandemi (COVİD) döneminde sağlık çalışanlarının fedakârlığı ve varlığının önemini bir kez daha toplum olarak anlamış ve farkına varmış olmamız gerekir. Yıllarca dirsek çürütüp, eğitim hayatında ve asistanlığında mobbinge (psikolojik şiddet) maruz kalan doktorlarımız, kolay yetişmediği için onlara tepeden bakmacıgiderlerse gitsinleranlayışına sonuna kadar karşıyım

Öncelikle sağlık hizmetlerinde şiddetin önüne geçmek adına sağlık çalışanlarının iş yüklerinin azaltılması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, eğitim ve farkındalık çalışmalarının arttırılması gerekmektedir. Şiddetin önlenmesi için verilecek eğitimler, sağlık çalışanlarına şiddetin nedenleri, nasıl önlenmesi gerektiği, risk faktörleri, şiddetin belirtileri, şiddetle karşılaşıldığı durumlarda yapılması gerekenler, iletişim teknikleri, empati, sakinleştirme ve kriz yönetimi, raporlama prosedürleri gibi konuları içermelidir. Bunun yanında sağlık çalışanlarına, şiddet vakalarında nasıl hareket edecekleri konusunda pratik beceriler kazandırılabilir. Örneğin, şiddet sırasında ne zaman kaçmak yerine nasıl korunacakları gibi konulara odaklanabilirler. Sağlık kurumlarında güvenlik tedbirlerinin artırılması, hasta ve hasta yakınlarına yönelik bilgilendirme çalışmalarının yapılması, şiddet davranışlarının raporlanması ve ciddi bir şekilde takip edilmesi gibi adımlar da şiddetin önlenmesine katkı sağlayacaktır. Ayrıca şiddetin cezasız kalmaması ve etkin bir yaptırım sisteminin oluşturulması da adaleti temsil edenlerin görevidir. 

Çalışanların temel sorunları sonrasında biz halkın yani hastaların sorunlarının en başında sağlık hizmetine erişim ve kaliteli hizmet alamayış sorunu gelmektedir. Halk tarafında artan muayene ücretleri ve özel hastanelerin uyguladıkları fiyat politikaları ise ayrı bir sorundur. Kamu yani devlet hastanelerinin kapasitelerinin artırılması ve sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması, böylelikle insanların özel hastanelere yönelmesini engelleyebiliriz. Özellikle kırsal kesimlerdeki vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak için mobil sağlık ekipleri ve seyyar sağlık tesisleri gibi uygulamalar hayata geçirilmelidir. Bu sayede sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan sorunlar azaltılabilir. Ayrıca sağlık hizmetlerinin finansmanı konusunda da ciddi reformlar yapılması gerekmektedir.                                                                     

 “Önce Sağlık Olsun”   7/24 + 1  

 

Dr. Murat Emir.

SAĞLIK KONUSUNDA ÖZEL VAATLERİMİZ

 

 • Sağlık hizmetlerine erişim konusunda öncelikli olarak dezavantajlı grupları düşüneceğiz ve bu grupların ihtiyaçlarına yönelik çözümler üreteceğiz.
 • Sağlık hizmetlerindeki yüksek ücretleri azaltmak için kamu hastanelerindeki yeterli alt yapıyı oluşturacağız ve bu hizmetleri vatandaşlarımıza ücretsiz veya düşük ücretlerle sunacağız. 
 • Özel hastaneler tarafından uygulanan yüksek fiyat politikalarına karşı yasal düzenlemeler yaparak vatandaşlarımızın haklarını koruyacağız.
 • Kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine daha kolay ve hızlı erişimlerini sağlamak için mobil sağlık araçları gibi yenilikçi çözümler geliştireceğiz. 
 • Sağlık çalışanlarının mesleki haklarına saygı göstereceğimiz ve onların iş koşullarını iyileştirmek için çaba sarf edeceğiz.
 • Sağlık çalışanlarından da hastalara 1.sınıf insan muamelesi yapmaları için eğitimler ve farkındalıklar oluşturacağız.
 • Sağlık hizmetlerinde şiddete sıfır tolerans politikası izleyeceğimiz ve bu konuda ciddi yaptırımlar uygulayacağımızdan emin olabilirsiniz.
 • Sağlık hizmetlerindeki kaliteyi artırmak için sağlık çalışanlarına verilecek eğitimlerin yanı sıra sağlık hizmetlerinin sunumunda teknolojik yenilikleri de kullanacağız.
 • Sağlık hizmetlerinde dijital dönüşümü gerçekleştireceğiz ve vatandaşlarımızın hizmetlerden daha kolay yararlanmalarını sağlayacağız.
 • Sağlık hizmetlerinde vatandaşlarımızın haklarının korunması için şikâyetlerin etkin bir şekilde takip edilmesini ve çözüme kavuşturulmasını sağlayacak bir mekanizma oluşturacağız, yine haksız ve usulsüz şikâyette bulananlara da yaptırım uygulayacağız.

 

  1. Sosyal güvenlik sisteminin güçlendirilmesi için çalışacağız.

 

 • Hastaların haklarına saygı gösterilmesi, sağlık hizmetlerinde şeffaflık ve adaletin sağlanması için de gerekli düzenlemeleri hayata geçireceğiz.
 • Hastanelerin fiziki koşullarını iyileştirerek hastalarımıza daha iyi hizmet sunacağız. Hasta ve hasta yakınlarının mağduriyetini önlemek için sağlık hizmetlerinin kalitesini artıracağız.
 • Yeni sağlık merkezleri açacak, aile sağlık merkezlerinde psikolog istihdamı sağlayacağız. 
 • Özellikle kadınların sağlığına özel önem vereceğiz ve kadın doğum uzmanları, jinekologlar ve diğer uzmanlar tarafından verilen sağlık hizmetlerinin erişilebilirliğini artıracağız.
 • Yaşlılarımız emanetimizdir. Her birey yaşlanır, ilerleyen yaşlarında daha konforlu bir yaşam herkesin hakkıdır. Koruyucu sağlık hizmetleri, evde sağlık hizmetleri, yaşlı (geriatrik) hastalara düzenli sağlık hizmetlerinde eksikleri gidereceğiz.
 • Düzenli aşı takibi konularında hassasiyeti artıracağız. 

 


“İnsani değerlerimize sahip çıkacağım”

 

7/24 + 1 Dr. Murat Emir.