KAMU SEKTÖRÜ

Halkın kamu çalışanlarına yönelik eleştirileri ülkemizin önemli sorunlarından biridir. Halkın taleplerini dinleyerek kamu hizmetlerinin daha verimli ve kaliteli hale getirilmesi için çalışacağız. Kamuda çalışanlarının liyakatsiz olduğu yönündeki eleştirilere son vermek için liyakat esasına dayalı bir atama sistemi oluşturacağız. Halkımızın en büyük eleştirilerinden biri olan ağır ve hantal yapı sorunlarını çözerek kamuda çalışanların verimliliğini artıracağız. Liyakatli ve yeterliliklerine uygun kamu çalışanlarının sayısını artırarak hizmetlerin kalitesini yükselteceğiz. Kamu çalışanlarının sorunlara hızlı çözüm üretebilmeleri için iş süreçlerini basitleştirecek ve gerekli teknolojik alt yapıyı sağlayacağız.

Gelen sorunları ilgisiz bir şekilde karşılayan kamu çalışanlarının tutumlarına son vereceğiz. Kamuda çalışanlarımıza yönelik eğitimlerle müşteri memnuniyeti odaklı hizmet sunumunu benimseyecekleri ve hızlı çözüm alma becerilerini artıracakları bir ortam sağlayacağız. Müşteri memnuniyeti odaklı hizmet sunumunu benimsetmek için kamu çalışanlarına eğitimler düzenleyeceğiz ve hızlı çözüm alma becerilerini artıracak adımlar atacağız.