EY TÜRK GENÇLİĞİ

GENÇLERİMİZ
“Samsun'un geleceği için bir değişiklik yapma zamanı geldi. Bağımsız milletvekili adayı olarak gençlerin sesini duyurmak ve onların ihtiyaçlarına yönelik adımlar atmak için buradayım. Gençlerin sesi, Samsun'un sesi demektir. Ben de genç bir aday olarak sorunların farkındayım, Samsun'daki ve tüm Türkiye’deki gençlerin sorunlarına öncelik veriyorum ve çözümler sunuyorum.”
Yapılan bir araştırmaya göre gençlerin yüzde 70’inden fazlası Türkiye’yi terk etmek istemektedir. Bu acı durumu değiştirmek için gençlere ekonomi, eğitim, istihdam, barınma, sağlık, ulaşım, adalet, kültürel ve sosyal faaliyetlerle destek olmalıyız. Samsun'da yaşayan 18-40 yaş arasındaki gençlerin en yaygın sorunları, çözüm önerilerimiz ve yapacaklarımız konu başlıkları ile aşağıda sıralanmıştır:
İşsizlik ve Ekonomi: İşsizlik, ülkemizin ve Samsun’un en önemli sorunlarından biridir ve gençlerin iş bulma şansları her geçen gün azalmaktadır. İşe alım süreçlerinde iş tecrübesini önceleyen yaklaşım nedeniyle yaş ayrımcılığı olmaktadır, bu durum önlenerek gençlerin çalışma hayatına dâhil olmaları kolaylaştırılacaktır. Gençlerin işsizliğini azaltmak için eğitim sistemi, girişimcilik ve istihdam politikaları ile iş piyasasının geliştirilmesi gereklidir. Belediyeler ve yerel şirketlerle işbirliği yaparak gençlere staj ve iş fırsatları oluşturacağız. Stajın SSK başlangıcı olması için çalışmalarımız olacak. Ayrıca gençlerin kayıt dışı çalıştırılmalarını önlemek için sigorta priminde işverenlere teşvik vereceğiz. Yüksek yaşam maliyetleri nedeniyle en çok gençlerimiz hayallerinden uzaklaşmaktadır. Gençlerin kuruluşunda yer aldığı işletmelerde pozitif ayrımcılık ile vergi muafiyetleri getireceğiz. Kişisel finansal okuryazarlık eğitimi sunarak tasarruf yapma ve borç yönetimi konusunda yardımcı olacağız.
Eğitim ve Eğitimde Fırsat Eşitliği: Eğitim sisteminde yaşanan sorunlar nedeniyle gençlerin yeterli eğitim alması mümkün olmamaktadır. Eğitim sistemini iyileştirmek için öğretmenlere daha fazla destek sağlanarak eğitimin kalitesi artırılabilir. Ayrıca, teknoloji odaklı eğitim fırsatları sağlanabilir. Eğitim kalitesini artırmak için okullara daha fazla kaynak ayrılmalıdır. Ayrıca, gençlerimize mesleki eğitim fırsatları sunarak iş piyasasına hazırlayacağız. Öğrencilerin derslerdeki başarılarını ölçmek için daha adil ve doğru bir değerlendirme sistemi getireceğiz. Özel okul devlet okulu ayrımı sonucu çocuklarımızın geleceğinin daha ilkokul başlangıcında farklılaşmasını önlenmelidir, eğitimde bütüncül bir fırsat eşitliği sağlanmalıdır. Devlet okullarında sınıf mevcudiyeti düşürülmeli, özel okullarda hem öğretmen hem de öğrencilere uygulanan başarı performans testleri devlet okullarında da uygulanmalıdır.
Dijital Dönüşüm ve Teknoloji: Gençlerin teknolojik becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için eğitimler ve sertifikasyon programları sunacağız. Ayrıca, dijitalleşme sayesinde iş imkânları oluşacak ve gençlerin dijital çağda rekabet gücü artırılacak. Şehrin teknolojik altyapısını geliştirmek için gençlere yönelik proje yarışmalarını hayata geçireceğiz.
Güvenlik, Adalet ve Kadın Hakları: Kadınların eşit haklara sahip olmasını savunmak ve şiddetle mücadele etmek için kampanyalar düzenleyeceğiz. Ama bu çalışmalarda kadın haklarını öncelikle ve ön saflarda kadın temsilcilerimiz dillendirecek. Kadın haklarında bile erkeklerin konuşmasını önleyeceğiz. Bunun yanında son yıllarda gerek sözleşme gerek kötü niyet kaynaklı, mağdur olan erkeklerin haklarını da en az kadınların hakları kadar savunacağız. Mağduriyette cinsiyet ayrımcılığı olmayacak.
Konut: Gençlerin konut ihtiyacı, Samsun'da ciddi bir sorundur. Gençler kira rakamlarının yüksekliği nedeniyle evlilik hayali bile kuramamaktadır. Bunun yanında düzenli bir aile yaşamına geçilememesi beraberinde toplumda birçok sorunu doğurmaktadır. Gençlerin bırakın konut sahibi olma şansları daire kiralama durumları bile artan konut fiyatları ve konut arzındaki sıkıntılar ile imkânsızlaşmıştır ve uygun fiyatlı konut seçenekleri yeterli değildir. Gençlerin uygun fiyatlı konut edinmesi için kamu ve özel sektörle işbirliği yaparak konut fiyatlarını makul düzeylerde tutmaya ve yeni konutlar inşa etmeye çalışacağız. Ayrıca konut kiralama modelleri oluşturacağız.
Sağlık: Sağlık hizmetleri her geçen gün ulaşımı zorlaşan bir hal almaktadır. Sağlık hizmetlerine kolay erişim gençlerin sağlık sorunlarına çözüm olacak bir konudur. Gençlerin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak için sağlık hizmetlerindeki engelleri kaldırmak ve gençlerin daha sağlıklı bir yaşam sürmesi için kampanyalar düzenleyeceğiz. Ayrıca, hasta bekleme süreleri kısaltılacak ve vatandaşların sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde faydalanması sağlanacak. Özel hastanelerde muayene sonrası hizmetler için alınan ücretleri ülke gündemine sokacağız ve aynı hızla çözerek çıkaracağız.
Sağlıklı Yaşam İçin Destek: Gençlerin sağlıklı yaşam tarzını benimsemelerine yardımcı olmak için sağlıklı beslenme programları ve spor faaliyetleri teşvik ederek bu kültürü oluşturacağız. Obezite ile mücadele edeceğiz. Aşı takibi gibi kilo takibi de yapacağız. Madde bağımlılığı ile Samsun’un önemli STKları işbirliğinde çok etkin mücadele edeceğiz. Sporun yaygınlaştırılması ve desteklenmesi ile gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutabilir, toplumsal faydaya katkı sağlayabiliriz. Ayrıca, psikolojik destek hizmetleri sağlanarak gençlerin stres ve kaygı gibi sorunlarına yardımcı olunacaktır.
Ulaşım, Çevre ve İklim Değişikliği: Yeni toplu taşıma projelerini hayata geçirerek gençlerin ulaşım sorunları çözülebilir. Ulaşım hizmetlerindeki sorunlar nedeniyle gençlerin günlük hayatlarında zorluk yaşaması, trafik sıkışıklığı ve toplu taşıma sorunlarını çözmek için alternatif çözümler oluşturacağız. Lüks olmaktan çıkan uçak ile seyahat özellikle pandemi ve döviz kurundaki artış nedeniyle yeniden lüks ve ulaşılamaz olmuştur. Gençlerin seyahat özgürlüklerini bir nevi kısıtlayan bu durum mutlaka çözülmelidir. Trafiği ve karbon ayak izini azaltmak için sürdürülebilir ulaşım projeleri hayata geçireceğiz. Ayrıca, bisiklet yolları ve yayalaştırılmış alanlar oluşturularak şehirdeki ulaşım sorunu çözülecektir. Çevre sorunlarına dikkat çekerek gençlerin doğayı daha iyi koruma ve daha sürdürülebilir bir gelecek için çalışmalarını teşvik edeceğiz.
Kültür ve Sanat: Gençlerin kültürel etkinliklere ve sanatsal faaliyetlere daha kolay erişebilmeleri için belediyeler ve özel sektörle işbirliği yaparak kültür ve sanat faaliyetlerini artırmaya çalışacağız. Kültür ve sanat faaliyetlerine daha fazla destek verilerek şehirdeki kültürel hayatı canlandıracağız. Ayrıca genç yeteneklere fırsatlar sunularak sanatın gelişmesine destek vereceğiz.
Gençlerin Katılımı ve Sesi Olmak: Gençlerin siyasi kararlara katılımı sınırlıdır ve siyasi süreçlerde etkili olma şansları çok azdır. Gençlerin görüşlerini ve düşüncelerini dinleyerek onların taleplerine yanıt vermek için düzenli olarak toplantılar yapacağım ve gençlerin temsilcileri atanarak karar süreçlerinde aktif rol almaları sağlanacaktır.
“ Bizimle birlikte hareket edin ve Samsun'un geleceğini birlikte şekillendirelim.”
“Samsun gençliğinin bağımsızlık mücadelesinde gençlerin sesi Dr. Murat Emir”